За нас

Кои сме и што правиме?

За Evrotrust

Evrotrust Technologies е издавач на интероперабилна Eвропска шема за електронска идентификациjа и давател на квалификувани доверливи услуги, регистриран е во Доверливата листа на ЕУ. Како иновативна RegTech компанија, таа разви доверливи услуги за електронско идентификување на далечина, квалификуван е-потпис, квалификуван е-печат, квалификувана регистрирана е-пошта, квалификуван временски печат и квалификувано зачувување кои што се последен збор на технологијата, соодветни со eIDAS регулативата и сертификувано за сите применливи ЕУ и меѓународни стандарди. Клиенти и се многу меѓународни банкарски групации, осигурителни и лизинг компании, телекомуникации и јавни институции. Следете нè на LinkedIn и Facebook.