Home

ID сега е Evrotrust! Преземете го мобилната апликација на Evrotrust и продолжете да уживате во удобни и безбедни услуги за доверба. Дознајте повеќе.

GO DIGITAL

Evrotrust Technologies е издавач на шема за електронска идентификациjа и давател на квалификувани доверливи услуги во Република Северна Македониjа. Тие имат за цел создавање на интероперабилен екосистем на дигитални идентитети и доверливи услуги за трансформација на деловните активности и секојдневниот живот на луѓето. Нема потреба од физичко присуство или хартија. Влегувањето во овој нов свет е на само еден клик, веднаш од вашата мобилна апликација. Земете го вашиот eID и дигитализирајте се сега!

Услуги

Неколку врвни услуги, дигитална трансформација

е-Идентификација

Сега луѓето можат да креираат дигитален идентитет од далечина со само неколку кликања од нивниот мобилен уред, а потоа да го користат како документ за лична идентификација. Ќе ги верификуваме информациите за идентитетот преку еден или повеќе официјални извори на податоци. Повеќе не е потребно физичко присуство, па оттука, банкарството, осигурувањето, јавните институции или другите услуги може да се достапни од далечина.

е-Потпис

Потпишувањето документи на хартија е минато. Сега, електронските документи може да се потпишат од далечина со квалификуван електронск потпис директно од мобилниот уред со исто правно дејство како документите на хартија со потпишани своерачно. Отстранете ја хартијата, бидете ефективни, станете “зелени“. 

е-Достава

Безбедно испраќање и примање на сите документи и пораки од било каде преку вашиот мобилен уред, сега е реалност. Зошто да испраќам хартија повеќе? Испратете сега и добијте дигиталена потврда со услугата за електронска регистрирана испорака, исто како и услугата за регистрирана на пошта.

Повеќе доверливи услуги

ПРИВАТНИ КОРИСНИЦИ

e-Идентитет и е-Потпис

Evrotrust го менува начинот на кој што луѓето го воспоставуваат својот дигитален идентитет и комуницираат со компаниите и државните институции

Барањето услуга од јавните институции или од компаниите сега е попприкладно и поефикасно. Нема повеќе чекање, нема повеќе редици. Земете го вашиот мобилен телефон и покажете го лицето. Тоа е толку едноставно. 

Барате потврда од јавните институции или отворате банкова сметка на полноќ? Evrotrust е вистинското решение. Можете да пристапите на било која од достапните дигитални услуги, приватни или јавни, кога и да сакате каде и да сте. Практично, сигурно и правно обврзувачко.

Да, точно така! Можете да се регистрирате и да добиете eID и квалификуван сертификат за е-Потпис бесплатно. И кога користите eID и е-Потпис со трети страни како што се банки, осигурителни компании и телекомуникации – трошоците паѓаат на нив. Меѓутоа, за самостојно потпишување, може да настанат трошоци за преплата, согласно со условите за користење, достапни на мобилната апликација.

Решението го исполнува највисокото ниво на безбедност, како што е сертифицирано од акредитирани тела за проценка на усогласеност во Европа. Регистрирана и надгледувана од страна на државните институции. Личните податоци се зачувувани во мобилниот уред со силни алгоритми за шифрирање, се отклучуваат само со помош на Вашиот отисок на прст или со препознавање на лицето.

БИЗНИС ПАРТНЕРИ

Дигитална трансформација

Електронските идентификација и потпис, можат да помогнат за дигитална трансформација на било кое претпријатие, да го направат конкурентно, сигурено и автоматизирано

Нашите услуги за електронска идентификација и електронски потпис овозможуваат регистрација на клиентите во реално време, на далечина, 24/7. Ова не само што го збогатува корисничкото искуство, туку овозможува и ангажман со клиентите во реално време, кои што можат електронски да се идентификуваат и да потпишат договори, декларации и документи потребни за давање на услуги. Овие услуги се во согласност со применливите Закони и регулативи за: eIDAS, AML, KYC, PSD2, GDPR, Заштита на потрошувачите и другите. 

Променете ги внатрешните процеси и направете ги дигитални, со што Evrotrust ќе стане друг кој одлучува. Сега е возможно потпишување на Договор за работа, барање за отсуство, наредби, управување и одлуки на Управниот одбор, така што веќе нема да биде потребна хартија. Безбедно и правно обврзувачка, услугата ги покрива внатрешни деловни потреби како за приватните така и за државните институции.

Дигиталната трансформација сега е возможна . Зошто да имате толку многу филијали и канцеларии кога клиентите сега можат да бидат услужени од далечина? Но, уште повеќе – решението им обезбедува на компаниите сосема нов модел за услуги 24/7 на целосно автоматизиран начин.     

Отстранувањето тони хартија годишно, намалувањето на трошоците за печатење и архивирање е сон што сега може да се стане стварност. Дигитализирајте се и остварете заштеди, организациска ефикасност и помогнете во заштитата на животната средина.


Новости

Дознајте ги последните новости за Evrotrust

Evrotrust goes live in North Macedonia! Here’s everything you need to know.

The Evrotrust mobile application will replace “ID, operated by Evrotrust,” giving North Macedonian users access to trust services across the EU. The digital identity service […]

Евротруст осигурува ново инвестирање од 3.3 милиони евра.

Финансирањето доаѓа во критично време кога дигиталниот пејзаж на идентитетот е на прагот на значителни промени, особено со предстојната регулатива eIDAS 2.0. Евротруст наскоро осигури […]

Преламување на граници: Евротруст добива статус на објавена е-идентификациска шема.

Додека бизнисите и индивидуалците ги примаат предностите на безбедните дигитални интеракции, Евротруст е спремен да ги предводи трансформациите на дигиталниот пејзаж, фаќајќи го идниот период […]